เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ปี 2563 พร้อมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดข้าวฯ และชมนิทรรศการพันธุ์ข้าวที่ผ่านการคัดเลือก 25 ตัวอย่าง ในโอกาสนี้ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตร  ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ