ปุ๋ยเคมี ปลอม คืออะไร?

 

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)

——————————————————

ปุ๋ยชีวภาพ ปลอม คืออะไร?

 

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)

——————————————————

ปุ๋ยอินทรีย์ ปลอม คืออะไร?

 

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)

——————————————————

วัตถุอันตราย ปลอม คืออะไร?

 

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)

—————————————————–

เมล็ดพันธุ์ ปลอมปน คืออะไร?

 

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)