กรมวิชาการเกษตร กับ การขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนา ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน พืชชนิดกัญชา กัญชง และกระท่อม

 

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)