วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ผู้อำนวยการศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สวดมนต์บูชาธรรมบทสวดโพชฌังคปริตร หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงโดยเร็ววัน ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร