วันที่ 18 มกราคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี ครบรอบ 131 ปี และร่วมสนับสนุนเงินบริจาคให้กองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี เพื่อจะนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่าง ๆ รวมถึงจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมทรัพยากรธรณี ณ บริเวณห้องโถง อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี