วันที่ 4 เมษายน 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 31 ปี” พร้อมร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปบริจาคให้กับสภากาชาดไทย และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมฯ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร