วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมงาน “วันดื่มโลก” ประจำปี 2566 (World Milk Day 2023) ณ ลานจอดรถหน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

โดยในงานมีการอภิปรายในหัวข้อ “สร้างสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลายเมนู” โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน และมีผลิตภัณฑ์นมแจกให้ประชาชน นิสิต นักศึกษาและเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมงานได้ดื่ม