วันที่ 2 เมษายน 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิบดี และผ่านระบบ Zoom Meeting ในโอกาสนี้ นายธีรภัทร เข็มทอง เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมด้วย