อบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดสตูล ตามมาตรการจำกัดการใช้​ 3​ สาร​เคมีทางการเกษตร​

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่​ 8​ กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดสตูล ตามมาตรการจำกัดการใช้​ 3​ สาร​เคมีทางการเกษตร​ 3​ ชนิด คือ​ พาราควอต​ ไกลโฟเซต​ คลอร์ไพริฟอส ผ่านระบบเว็บออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 5 -12 กันยายน 2562

มีผู้ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบ​ และผ่านการทดสอบ​ ทั้งหมดจาก 7 อำเภอของจังหวัดสตูล เริ่มอบรมฯ มีจำนวนรวม 54 ราย

ซึ่งทุกรายได้รับความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แล้วจะได้แนะนำ เชิญชวนให้ผู้รับจ้างฉีดพ่นรายอื่นๆได้ทราบและได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง