กิจกรรมปลูกต้นพะยอม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565

Read more

กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล และสำนักงานพานิชย์จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกปุ๋ยเคมีและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ผู้ว่าราชการจังหวัดส

Read more

อบรมหลักสูตรการผลิตมะพร้าวและการป้องกันกำจัดแมลงดำหนามด้วยแตนเบียนชนิด อะซีโคเดส ฮิสไพนารัม และแตนเบียนเตตระสติคัส บรอนทิสปี้​

อบรมหลักสูตรการผลิตม

Read more

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโ

Read more

ต้อนรับคณะผู้ติดตามคุณภาพภายใน จากกรมวิชาการเกษตร งานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ต้อนรับคณะผู้ติดตามค

Read more

กิจกรรม มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

กิจกรรม มอบของขวัญเก

Read more

กิจกรรมวันดินโลก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

กิจกรรมวันดินโลก ณ ม

Read more

บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอควนโดน

บริการประชาชนตามโครง

Read more