กิจกรรม

โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน ภายใต้ “โครงการ คนควนโดนสู่วิถีชีวิตพอเพียง สร้างสุขอย่างยั่งยืน “โดยยึดหลัก ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน

ศวพ.สตูล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน ภายใต้ “โครงการ คนควนโดนสู่วิถีชีวิตพอเพียง สร้างสุขอย่างยั่งยืน “โดยยึดหลัก ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสรัญญา ช่วงพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน ภายใต้ “โครงการ คนควนโดนสู่วิถีชีวิตพอเพียง สร้างสุขอย่างยั่งยืน “โดยยึดหลัก ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอควนโดน โดยมี นางสาวพรรณี เพชรบุรี ปลัดอาวุโส อำเภอควนโดน เป็นประธานกิจกรรม พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรมเวทีจุดประกายความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ในการนี้ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน ภายใต้ “โครงการ คนควนโดนสู่วิถีพอเพียง สร้างสุขอย่างยั่งยืน “โดยยึดหลัก ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติในครัวเรือน และชุมชนต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน
กิจกรรมวันนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ได้ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงและการนำแหนแดงไปใช้ประโยชน์ และให้ความรู้เรื่องการขยายเชื้อ Bacillus Subtilis (BS) เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในพืชปลูก เช่น ขมิ้น พริก มะเขือ เป็นต้น นอกจากนี้ได้ชงชาดอกกาแฟที่ผลิตจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *