กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล พร้อมด้วย นางสาวโสริญา เกิดแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตร และ นางสาววิภารัตน์ จันทร์ล่องลอย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาไฟไหม้ หมู่ 10 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล