สถานที่ตั้งและติดต่อ

ที่ตั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

ม.2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160

โทรติดต่อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

074-740651

อีเมลล์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล