ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 1/2561

11 10 17

     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2560 ดร.สมบัติ  ตงเต๊า  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจ  พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวน ทั้ง 10 ศูนย์ และคณะทำงาน การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ และได้ร่วมหารือทิศทางงานวิจัย ของสมุนไพรไทย ณ ห้องประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน