ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรีได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน ปลูกต้นกระถินเทพา จำนวน 300 ต้น ภายในพื้นที่ของหน่วยงาน โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี