ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นายอำพล ชูมี ดูแลสนามหญ้าและอาคารที่ทำการสำนักฯ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นายอนันต์ ทุพวรรณ ดูแลสนามหญ้าและอาคารที่ทำการสำนักฯ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นายนรภัทร อุบลพันธุ์ ดูแลสนามหญ้าและอาคารที่ทำการสำนักฯ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นางสาววาสนา เพชรรักษ์ ทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักฯ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นางสาวบุศรินทร์ คำขวัญ ทำหน้าที่ธุรการ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นายฉัตรชัย ทุพวรรณ ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นายศุภวรรณ สุทธิรักษ์ ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นายวสันต์ สวนอุ่น ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นายวุฒิชัย คำกลั่น ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมา นาย ช.ศักดิ์ เพชรรักษ์ ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8828 จาก 8999