• ตำบล คันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
  • โทรศัพท์ 077 381 962