ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย นำคณะนักวิชาการเกษตร เข้าพื้นที่ บ้านตีนตก ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด เพื่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย นำคณะนักวิชาการเกษตร เข้าพื้นที่ บ้านตีนตก ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด เพื่อชี้แจงกรอบกิจกรรมกับผู้นำชุมชนและเกษตรกร สำรวจและวางจุดสาธิตชีวภัณฑ์ แปลงสาธิตการตัดแต่งกิ่งลำไยตามกิจกรรม พร้อมประสานงานเกษตรกรในการเก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ และการเตรียมเข้าสู่การผลิตลำไยตามมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร