ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ศกล.ชม. เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ผลสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ศกล.ชม. เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ผลสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุม ภายในงานมีการบรรยายพิเศษด้านงานวิจัยของโครงการหลวง รวมถึงการเสวนาของผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง ทั้งนี้ นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ได้เป็นตัวแทนของกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมการนำเสนอนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่