ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ร่วมจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอะราบิกา พร้อมทั้งมีการสาธิตและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟอะราบิกา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร  นำโดย นายวัฒนนท์ อิสระธรรมกูล นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอะราบิกา พร้อมทั้งมีการสาธิตและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟอะราบิกา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่