ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นย้ำให้บุคลากรมีความรักและความสามัคคีในการทำงาน ยึดมั่นการดำเนินงานตามแนวทางของกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ได้ร่วมกันสักการะศาลเจ้าที่ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่