ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จัดฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของมะแขว่นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตสมุนไพร ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง จัดฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของมะแขว่นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตสมุนไพร ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ในการอบรมได้มีการถ่ายทอดความรู้ในการผลิต ผงโรยข้าวสูตรประยุกต์จากญี่ปุ่น หรือ ฟุริคาเกะ (furikake) ยาดมสมุนไพร ขี้ผึ้ง และน้ำมันนวด ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันมะแขว่นเป็นองค์ประกอบ เพื่อให้เกษตรกรได้ต่อยอดสร้างเป็นอาชีพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรต่อไป ซึ่งในการอบรมมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมในการอบรม 20 ราย