ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต้อนรับคณะ อบต.แม่สูน เข้าศึกษาดูงานด้านการปลูกสมุนไพรเมืองหนาวที่มีศักยภาพของศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงบ่าย) นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับและบรรยายให้กับคณะ อบต. แม่สูน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ ผอ. สสว. และผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในโครงการพระราชดำริ ภายใต้โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์ฯ ในการเข้าดูงานการปลูกสมุนไพรเมืองหนาวที่มีศักยภาพ โดยเชิญ ผชช. ด้านการแปรรูปฯ ร่วมบรรยายด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ลดความเสี่ยงผลผลิตราคาตกต่ำและเพิ่มมูลค่า และเชิญ ผอ.สสว. ร่วมบรรยาด้านการจัดหาทุนให้กับหน่วยงานและเกษตรกรในการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรให้กับคณะดูงาน (ที่ ชม.83001/133 ลว. 6 กพ. 63) ภายหลังการบรรยายนำคณะเข้าศึกษาดูงานด้านปลูกสมุนไพรเมืองหนาวที่มีศักยภาพของศูนย์ฯ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง)