ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานเครื่องกลั่นน้ำมันจากพืชสมุนไพร ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับหน่วยงานและผู้ประกอบการจาก ยาสมุนไพรออแกนิก ดีดี เฮิร์บ (DD Herbs), ผู้จัดการ OTOP Academy, ผู้เชี่ยวชาญการแปรรูป ตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่, อาจารย์เภสัชกรหญิง ดร. สุนีย์ จันสกาว และ อาจารย์เภสัชกร ดร. จักรพงษ์ จุลจุลวัฒน์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ในการศึกษาดูงานเครื่องกลั่นน้ำมันจากพืชสมุนไพร ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม