ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ่อเก็บน้ำ (บ่อพวงสันเขา และบ่อน้ำเย็น) ณ บริเวณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ปาน-สันเกี๋ยง

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้ นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ่อเก็บน้ำ (บ่อพวงสันเขา และบ่อน้ำเย็น) ณ บริเวณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ปาน-สันเกี๋ยง โดยมีนายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีรับมอบดังกล่าว ทั้งนี้ ได้นำเสนอบทบาทของกรมวิชาการเกษตรในการร่วมพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวได้แก่ กาแฟอะราบิกา มะคาเดเมีย พลับ อะโวคาโด และสมุนไพรมะแขว่น ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ มะแขว่น และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์จากมะแขว่น ซึ่งศูนย์ฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี