ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ

วีดีโอการผลิตกาแฟอะราบิกา ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

ตอนที่ 1 กาแฟพืชเศรษฐกิจโลก

ตอนที่ 2 การปลูกกาแฟ

ตอนที่ 3 การดูแลบำรุงรักษาต้นกาแฟ

ตอนที่ 4 โรคและแมลงกาแฟ

ตอนที่ 5 การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปกาแฟ