ข่าวกิจกรรม

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 23 เมษายน 2567 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ.2567 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระพุทธรูป สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลปู่ย่า ปล่อยปลา และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล  ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส และส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ณ  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่