ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ชาวอินเดีย จำนวน 19 ราย จาก บริษัท ยู สไมล์ ฮอลิเดย์ ดีเอ็มซี จำกัด ในการเข้าดูงานโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรด้านการปลูกมะคาเดเมีย

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ชาวอินเดีย จำนวน 19 ราย จาก บริษัท ยู สไมล์ ฮอลิเดย์ ดีเอ็มซี จำกัด ในการเข้าดูงานโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรด้านการปลูกมะคาเดเมีย โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิจัยและการปลูกมะคาเดเมียให้การบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการปลูก การผลิตและการขยายพันธุ์มะคาเดเมีย รวมทั้งมีการสาธิตการขยายพันธุ์มะคาเดเมียและการแปรรูปผลผลิตจากมะคาเดเมีย ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่