ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ได้ดำเนินการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาฝึกงาน โดยมี นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาท นโยบายและหลักคิดในการทำงาน ทีมนักวิจัยแนะนำศูนย์ฯ และแจ้งกฎระเบียบและแผนในการฝึกงานให้กับนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 22 เมษายน 2567 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ได้ดำเนินการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาฝึกงาน โดยมี นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาท นโยบายและหลักคิดในการทำงาน ทีมนักวิจัยแนะนำศูนย์ฯ และแจ้งกฎระเบียบและแผนในการฝึกงานให้กับนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมจำนวน 16 ราย