ข่าวกิจกรรม

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานฟื้นฟูพื้นที่รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้ารา่วมประชุมคณะทำงานฟื้นฟูพื้นที่รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2564  โดยมี นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่