ข่าวกิจกรรม

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์สดรายการ “เช้าชวนคุย”

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์สดรายการ “เช้าชวนคุย” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมชมการสัมภาษณ์สดในรายการดังกล่าวด้วย ณ บริเวณศาลาชมวิว ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้สัมภาษณ์แนะนำพันธุ์พืชสมุนไพรจากงานวิจัยและรวบรวมพันธุ์ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ที่โดดเด่น เช่น มะแขว่น โสม สัตฤาษี และหญ้าหวาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ต่อยอดมาจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ น้ำมันทาผิวมะคาเดเมียและน้ำตาลหญ้าหวาน โดยผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เหล่านี้มีให้ชมและจำหน่ายภายในศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้งานวิจัยและพัฒนาพืชเมืองหนาว โดยในแต่ละเดือนจะมีผลิตผลจากงานวิจัยพืชเมืองหนาว ให้ได้ชมแตกต่างกันทำให้ประชาชนสามารถเข้ามาเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์วิจัย ฯ ได้ตลอดทั้งปี ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร