ข่าวกิจกรรม

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีภารกิจสำคัญวิจัยและพัฒนาพืชเมืองหนาว และกึ่งเมืองหนาว ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมโรงเรือนผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง แปลงชาน้ำมัน และต้นไม้ทรงปลูก ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งร่วมปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่