ข่าวกิจกรรม

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้สัมภาษณ์สดรายการคู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้สัมภาษณ์สดรายการคู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท โดยเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวภายใน ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1 ในจำนวน 22 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฯ ของกรมวิชาการเกษตร โดยภายในศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มีผลงานวิจัยเด่น ด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาว เช่น กาแฟ มะคาเดเมีย ชา และมันฝรั่ง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญทางอุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มาจากผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถนำไป ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)