ข่าวกิจกรรม

นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ประชุมมอบหมายและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้แก่ นางสาวจงรัก อิ่มใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเขียงใหม่ และข้าราชการ ศกล.ชม.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ประชุมมอบหมายและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้แก่ นางสาวจงรัก อิ่มใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเขียงใหม่ และข้าราชการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่