ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา ๑ ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร | | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

🎉🎉🎉 >>> ระบบเปิดแล้วครับ <<< 🎉🎉🎉
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา ๑ ล้านต้น
เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์
กรมวิชาการเกษตร | | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.
ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง >>> https://register.doa.go.th/guncha/