ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตรจัดเตรียมกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 100,000 ต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน รายละไม่เกิน 5 ต้น หากสนใจรับกล้าพันธุ์ สามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอรับตาม link https://info.doa.go.th/fatalinejon/ และ QR Code ตามนี้ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดต่อได้ตาม Link หรือติดต่อที่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 313 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-114133-6 ในวันและเวลาราชการ

กรมวิชาการเกษตรจัดเตรียมกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร
จำนวน 100,000 ต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน รายละไม่เกิน 5 ต้น
หากสนใจรับกล้าพันธุ์ สามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอรับตาม
link https://info.doa.go.th/fatalinejon/ และ QR Code ตามนี้
สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สามารถติดต่อได้ตาม Link หรือติดต่อที่
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
313 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-114133-6 ในวันและเวลาราชการ.