ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ

โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2567 ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง,แม่จอนหลวง)

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง)