ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมและสัมมนางาน The 3rd Tea and Coffee International Symposium และ งาน World Tea and Coffee Expo 2023

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. เข้าร่วมการประชุมและสัมมนางาน The 3rd Tea and Coffee International Symposium และ งาน World Tea and Coffee Expo 2023 โดย ศกล.ชม. ได้มีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานผลิตพันธุ์และให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปชาและกาแฟอะราบิการตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร โดยจะจัดงานตั้งวันที่ 26—29 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การค้า One Nimman จังหวัดเชียงใหม่