ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำส่วนราชการลงพื้นที่พบปะประชาชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้นำท้องถิ่นอำเภอแม่วาง ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำส่วนราชการลงพื้นที่พบปะประชาชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้นำท้องถิ่นอำเภอแม่วาง ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ” ทั้งนี้ ผอ.ศกล.ชม. ได้นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมนิทรรศการทรงสร้างและการดำเนินแนวทางของ ศกล.ชม. ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่