ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมด้วยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในการเยี่ยมชมนิทรรศการ เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากาแฟด้านคุณภาพและปริมาณ รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสุดยอดกาแฟไทย Thai Coffee Excellence 2023 ในงาน World Tea and Coffee Expo 2023

วันที่ 29 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร นำโดย นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสุดยอดกาแฟไทย Thai Coffee Excellence 2023 โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากาแฟด้านคุณภาพและปริมาณ ในงาน World Tea and Coffee Expo 2023 ณ ศูนย์การค้า One Nimman จังหวัดเชียงใหม่