ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเที่ยวงานถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร นวัตกรรม”พืช”พร้อมใช้ พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน พบกับ…สุดยอดกาแฟไทย มหัศจรรย์พืชสิ่งทอ ห้อม กิจกรรมการสาธิต และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เข้าร่วมงานฟรี

เชิญเที่ยวงานถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร นวัตกรรม"พืช"พร้อมใช้ พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน พบกับ...สุดยอดกาแฟไทย มหัศจรรย์พืชสิ่งทอ ห้อม กิจกรรมการสาธิต และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เข้าร่วมงานฟรี