ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดอาคารปฏิบัติการแปรรูปกาแฟ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวจงรัก อิ่มใจ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เปิดอาคารปฏิบัติการแปรรูปกาแฟ ของ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ ให้การต้อนรับและร่วมในพิธี ในส่วนของอาคารปฏิบัติการแปรรูปกาแฟ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการจำนวน 6 ห้อง คือ ห้องจัดแสดงผลิตภัณฑ์, ห้องทดสอบการชิม, ห้องบรรจุภัณฑ์, ห้องคั่วกาแฟ, ห้องคัดเกรดกาแฟ และ ห้องเก็บเมล็ดกาแฟ มีวัตุประสงค์เพื่อผลิตกาแฟให้ได้ตามมาตรฐาน และ เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตกาแฟคุณภาพแบบครบวงจร และ ยกระดับการพัฒนาการผลิตกาแฟให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ