นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานและเข้าร่วมในพิธีปล่อยนักวิ่ง ในงาน AIA one billion Trail 2022 3 – 4 Dec 2022 กิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไทย ผ่านกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย)

วันที่ 3 ธ.ค. 2565 เวลา 05.30 น. นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และนายอนุภพ เผือกผ่อง หน. ฝ่ายไร่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) เป็นประธานและเข้าร่วมในพิธีปล่อยนักวิ่ง ในงาน AIA one billion Trail 2022  3 – 4 Dec 2022  กิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไทย ผ่านกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก