ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากปัญหาฝุ่นและหมอกควัน โดยได้ปลูกต้นทุเรียน 22 ต้น, ต้นราชพฤกษ์ 30 ต้น, ต้นเหลืองอินเดีย 20 ต้น และต้นอินทนิลบก 20 ต้น ในพื้นที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำและอาคารอำนวยการในพื้นที่หน่วยแม่เหียะ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่