ข่าวกิจกรรม

ดร.ศิรากานต์ ขยันการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวพรนิภา ถาโน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะวิจัยโครงการพัฒนาพันธุ์มันฝรั่งทนร้อนในประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับสมาคมและเครือข่ายผู้ปลูกมันฝรั่งประเทศฝรั่งเศส

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ดร.ศิรากานต์ ขยันการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวพรนิภา ถาโน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะวิจัยโครงการพัฒนาพันธุ์มันฝรั่งทนร้อนในประเทศไทย ได้รับมอบหมายจาก นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้เข้าร่วมประชุมกับสมาคมและเครือข่ายผู้ปลูกมันฝรั่งประเทศฝรั่งเศสเพื่อหารือความร่วมมือในการนำเข้าสายพันธุ์มันฝรั่งมาเพื่อทดสอบ พัฒนามันฝรั่งพันธุ์ทนร้อนในประเทศไทย และความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในอนาคตอันใกล้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นายอำนวย อรรถลังรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผัก, นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช, นางสาววาสนา มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช, นายอัฎฐพร สิทธิ์วิภูศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายพงศกร สรรค์วิทยากุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โดยมี Mr.QUERE Bernard, director of The National Federation of Seed Potato Producers เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้