ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. ได้รับมอบหมายจาก นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปผลผลิตพืชกาแฟอะราบิกา มะคาเดเมีย และสมุนไพรเมืองหนาว มะแขว่นและสัตฤๅษี ซึ่งเป็นพืชที่สามารถเพาะปลูกและขยายผลได้บนพื้นที่สูงของอำเภอแม่แจ่ม ให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกรและผู้ร่วมงาน ณ โรงเรียนแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่