ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแจกกล้าไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และทำบุญศูนย์ฯ พิธีสักการะศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่พระครูวินัยธร ดำเกิง วรวุฒโฒ (ชาลีจันทร์) และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการฯ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมแจกกล้าไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และทำบุญศูนย์ฯ พิธีสักการะศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่พระครูวินัยธร ดำเกิง วรวุฒโฒ (ชาลีจันทร์) และในวันดังกล่าว นายเอกณัฏฐ์ ศรีวิชัย เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายไร่ แม่จอนหลวง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และผู้อาวุโสประจำศูนย์ฯ โดยภายในงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแจกจ่ายต้นกล้ากาแฟพันธุ์อะราบิกา เชียงใหม่ 80 ให้แก่เกษตรกรในบริเวณพื้นที่รอบศูนย์ฯ จำนวน 10 ราย รายละ 100 คน รวมจำนวน 1,000 ต้น ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง)5