กรมวิชาการเกษตร ได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายภัสชญภณ  หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เข้าร่วมพิธีและรับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอนุชา นาคาศัย ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร