ประชุมกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมฯสู่ระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พศ. 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม กรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมฯ สู่ระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พศ. 2565 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตรและผ่านระบบออนไลน์