ประชุมให้สัมภาษณ์ตามโครงการศึกษากฎหมายที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมายให้ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นางสาวอิงอร ปัญญากิจ) ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม CIO เข้าร่วมประชุมให้สัมภาษณ์ตามโครงการศึกษากฎหมายที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)